Naši najnoviji radovi
Ime i prezime: Vaš E-mail i telefon: Poruka:
Restauriranje i konzerviranje umjetnina - DOK-ART

DOK-ART
Obrt za restauriranje i konzerviranje umjetnina

Izvodi radove restauriranja i konzerviranja umjetnina, pokretne i nepokretne kulturne baštine. Naše područje rada:Slike na različitim nosiocima

Polikromirana drvena skulptura

Zidno slikarstvo

Namještaj

Štukomramor

Metal

Mozaik

Kamena plastika

Istražni radovi

Interijer


Djelatnici DOK-ART-a su visokoškolovani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom, te licencirani za rad na umjetninama s dopuštenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U radu se pridržavamo svih etičkih normi i kodeksa konzervatorsko-restauratorske struke, a naš rad stručno nadgledaju nadležne Konzervatorske službe Ministarstva kulture Republike Hrvatske.


Djelatnici DOK-ART-a su posvećeni usavršavanju unutar struke, kak...