Istražni radovi i preventivna konzervacija, oltar sv. Vida i oltar sv. Križa, župna crkva Uznesenja Marijina, Glogovnica, 2006.