Sakristijski ormar, crkva sv. Augustina, Velika, 2009.