Štukomramor - prezentacija procesa izrade, Zagreb, 2012.