Demontaža kućišta ogrulja, crkva sv. Marije Magdalene, Čazma, 2013.