Božje oko sa zrakama, oltar sv. Antuna Padovanskog, kapela sv. Antuna Padovanskog, Blaškovec, 2013.