Skulpture s oltara sv. Tri kralja, crkva sv. Tri kralja, Karlovac, 2012. - 2014.