Slika sv. Katarine, atika oltara sv. Marije Magdalene, crkva Uznesenja BDM, Savski Nart, 2007.