Rekonstrukcija kamenih polustupova, franjevačkii samostan, crkva sv. Duha, Požega, 2010.