Oltar sv. Ivana Krstitelja, kapela sv. Ivana Krstitelja, Fratrovci, 2010. - 2012. (2/2)